Aktiviti SMKADHA

Kem Kecemerlangan Bahasa Arab Tingkatan 1

Objektif Program - Menarik minat pelajar terhadap subjek Bahasa Arab dan program ini sebagai persediaan bagi menghadapi peperiksaan akhir tahun 2018

 Kumpulan Sasaran -
Semua pelajar Tingkatan 1

Tempat - Dewan Abbas

Anjuran - Unit Kebitaraan Bahasa Arab SKK

Penyelaras Program - Ustazah Noridaton binti Idrus